Hoá đơn VAT
Tại tất cả các siêu thị Big C trên cả nước, sau khi nhận hóa đơn bán lẻ tại quầy thu ngân, Quý khách có thể đến quầy Tiếp tân để yêu cầu cấp hóa đơn GTGT.

 Trở về
Catalogues
kết nối với big c